DK Серия

CK СерияPředstavit si práci v zemědělství nebo v lesnictví bez traktorů si dovede málokdo a popravdě řečeno, není to ani dost dobře možné. Traktory jsou neodmyslitelnou součástí nezbytné mechanizace každého zemědělského nebo lesnického podniku, mnohdy nechybí ani v soukromých podnikatelských firmách zabývajících se různou činností. Kromě oblíbených tuzemských zetorů však již dlouhou dobu můžeme na našich silnicích vídat traktory vyráběné v zahraničí, a to jednak ze zemí Společenství nezávislých států (bývalý SSSR) nebo ze západní Evropy. Zajímavou novinkou na našem trhu jsou traktory KIOTI vyráběné v Korejské republice, které u nás prodává firma AGRO SPEKTRUM BELARUS s.r.o. Jedním ze spokojených ma-jitelů výrobku uvedené značky je pan Roman Kroupa, soukromý podnikatel v lesnictví, jehož firma nese název EXLES s.r.o. 

 

Zajímalo nás, proč se rozhodl právě pro nákup tohoto jihokorejského stroje:

Víte proč mne tento traktor zaujal? Já totiž potřeboval traktor, který by odpovídal požadavkům na práci v lese a kromě toho, aby s ním bylo možné zvládnout orbu a další úkoly, takže jsem víceméně potřeboval univerzální stroj. Původně jsem zamýšlel pořídit si starší traktor značky Zetor, nejspíš dvaa­padesátku. Cestoval jsem po celé republice a zjistil jsem, že zhruba dvacetileté stroje stojí okolo 250 až 350 tisíc korun. To pro soukromníka mého formátu nepřichází v úvahu. Poté mi jeden z kolegů, který svého času praco­val u Vojenských lesů, poradil, abych navštívil prodejce značky Belorus. Tam jsem ovšem zjistil, že traktory tétoznačky stojí přibližně jako naše zetory, totiž kolem milionu korun. Předesílám, že za traktor, který nyní vlastním, jsem zaplatil zhruba o 400 000 méně a mít čtyři sta tisíc nebo nemít není hamle-tovská otázka.  

Jak jste vlastně tuto korejskou značku objevil?

Nejprve jsem o „Bělorusovi“ skutečně uvažoval, protože jde o kvalitní a schopné stroje, ale pak jsem při „surfování“ na internetu objevil firmu AGRO SPEKTRUM BELARUS s.r.o. prodávající mj. také traktory KIOTI. Tam mi bylo umožněno se s tímto traktorem blíže seznámit a tento výrobek mne zaujal natolik, že aniž jsem ho viděl na vlastní oči, rozhodl jsem o jeho nákupu. V té době probíha­la prodejní výstava v Ma_arsku, kam jsem se vypravil a jeho cena byla nato­lik přitažlivá, že jsem si jej objednal. 

Co ukázaly první zkušenosti z praxe? 

Tentokorejský traktorvporovnání s českými, resp. běloruskýmitraktory, připomínalmalé ko_átko. Především je ve srovnání se zetorem o pět centimetrů nižší, užší i kratší. Mám te_ na mysli Zetor 52, resp. Zetor 77. Mým cílem bylo zakou-pit stroj s tříválcovým motorem. Jeho výkon představující zhruba 50 koní je pro mé potřeby zcela dostačující.  


Тракторы Kioti 

ZEMĚ ŽIVITELKA 2008

ZEMĚ ŽIVITELKA 2008


Není to na těžkou a náročnou práci v lese poněkud málo?

Prácevleseurčitě lehká není, alepokudbychchtělmíttraktor, který seho-dí vylo-ženě nalesní práce, tozna-mená, abychsnímpodobuceléhorokutahalvelká břemenavtomnejčleni-tějšímterénu, takbychsiurčitě zakoupilvýkonnější typ, nežlijeCK 55, který momentálně vlastním. Byl by to zajisté také traktor značky KIOTI, ale nepochybně by šlo o osmde-sátistupňový čtyřválec nebo něco podobného. Mou hlav-ní pracovní náplní však není transport těžkých břemen v lese. Tam jej upotřebím zhruba po dobu tří měsíců, poté mi poslouží při nezbytných úpra-vách okolí mého domu a při dalších příležitostech. Po-té, co jsem zhod-notil jeho para-metry, mi došlo, že jde o ideální traktor a vůbec jsem nevěřil, že bylo možné tako-výto výrobek uvést na trh. Leč - stalo se. Traktor máme doma, přimontovali jsme k němu navi-jáky potřebné pro práci v lese a ještě nás čeká montáž ochranných mříží. V lese je totiž bezpočet možností újmy číhající nejen na lidi, ale i na dopravní prostředky. Traktor značky KIOTI vlast-ním zhruba jeden rok a kromě nafty a oleje jsem nepotřeboval utrácet další finance související s údržbou. Jeho spotřeba je ve srovnání s běžnými trak-tory zhruba třetinová, ale to není ani tak důležité, protože mi nikdo nevěří. 

Kekterémuzběžně používanýchtraktorů unásbysedaltentovýrobekpřirovnat?

Dal by se přirovnat k řadě zetorů. Jak jsem již pravil, vlastním tříválec, a to znamená, že ve stejné třídě se pohybu-je Zetor 52. Ten by určitě srovnání s tímto traktorem snesl, ale KIOTO má určité výhody. Sem patří jeho neobyčej-ná jednoduchost, minimum elektroniky, ale naproti tomu nechybí klimatizace, radiopřijímač a pohodlí, se kterým si nezadá ani komfortní osobní automo-bil. Samozřejmostí je seřiditelný volant, zdvojené brzdy a další věci, které zcela usnadňují jeho obsluhu. 

Odpovídá možnostservisníhozabezpečení vašimpředstavám?

Původně jsembyltohonázoru, žeservisadostupnostnáhradníchdílů budouproblematickouzáležitostí, aleopakjepravdou. Není nezajímavé, že jsem zatím žádné náhradní součástky vůbec nepotřeboval, kromě okna, které se mi při práci v lese podařilo rozbít. Jeho oprava nebyl velký problém, protože během čtrnácti dnů se podařilo náhradní sklo zabezpečit. Samotný traktor se každopádně svou kvalitou a spolehlivostí vyplatí ve všech odvět-vích podnikatelské činnosti, a to hlavně pro jeho nízkou pořizovací cenu. 

Vojtěch Kopecký  


 

You Tractor 100% Tractor videos

LOTWAY EXPRESS LIMITED